Rocknord

Rocknord OÜ

Rocknord OÜ on 2012. aastal asutatud killustiku tootmise ja müügiga ning erivedudega tegelev ettevõte. 

Meie põhitegevus on killustiku tootmine. Toodame tellijate karjäärides kruusast ja paekivist purustamise ning sõelumise teel erinevaid killustiku fraktsioone.   Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset toodangut, propageerida taaskasutust ning teha seda kõike efektiivselt ja loodussäästlikult.

Lisaks sõelume liiva ja mulda ning purustame ja sõelume erinevatel objektidel mineraalseid- ja ehitusjäätmeid (betoon, asfalt) taaskasutatavaks betoon- ja asfaltbetoonkillustikuks. Teenust osutame mobiilsete kivipurustite ja sõeladega, mida on võimalik transportida ja seada töökorda lühikese ajaga.

Omame mobiilsete seadmete transpordiks vajalikku eritehnikat.
Kõrvalteenustena pakume kallur- ja erivedusid, killustiku ja täitematerjalide vahendust ning anname rendile rasketehnikat.

Rocknord partnerid