Ettevõttest

Rocknord OÜ

Rocknord OÜ on 2012. aastal asutatud killustiku tootmise ja müügiga ning erivedudega tegelev ettevõte. 

Meie põhitegevus on killustiku tootmine. Toodame tellijate karjäärides kruusast ja paekivist purustamise ning sõelumise teel erinevaid killustiku fraktsioone.   Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset toodangut, propageerida taaskasutust ning teha seda kõike efektiivselt ja loodussäästlikult.

Lisaks sõelume liiva ja mulda ning purustame ja sõelume erinevatel objektidel mineraalseid- ja ehitusjäätmeid (betoon, asfalt) taaskasutatavaks betoon- ja asfaltbetoonkillustikuks. Teenust osutame mobiilsete kivipurustite ja sõeladega, mida on võimalik transportida ja seada töökorda lühikese ajaga.

Omame mobiilsete seadmete transpordiks vajalikku eritehnikat.
Kõrvalteenustena pakume kallur- ja erivedusid, killustiku ja täitematerjalide vahendust ning anname rendile rasketehnikat.

Vastutustundlik tootja

Vastutustundliku tootjana viisime 2019 aastal ettevõttes läbi ressursiauditi. Tänu auditis viidatud  võimalikele ressursisäästvatele tegevustele, esitasime Keskkonnainvesteeringute Keskus SA’lele kaks taotlust tootmise ressursisäästlikumaks muutmise kohta.

Mõlemad taotlused rahuldati:

  • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 29.06.2020 nr 3-2_1/10892-5/2020, toetada Rocknord OÜ projekti nr 17007 “Rocknord OÜ ressursitõhususe investeering” taotlust 500 000,00 euroga. Projekt hõlmab endast uue tootmisüksuse investeeringuid.
  • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhatuse otsustas 07.10.2020 nr 1-25/2239, toetada Rocknord OÜ’d Euroopa Regionaalarengu Fondi ressursist 103 600 euroga. Projekt hõlmab endas uue frontaallaaduri soetamist. Uue seadme soetamisega paraneb ressusrsikasutus 6,7%.

 

Rocknord partnerid