Slider

Pae-, liiva- ja kruusakarjäärid

Suuremahuline tootmine

Rocknord OÜ

Suurimate tootmismahtudega killustiku tootja Eestis

Täiendavalt killustiku tootmisele pakume ka sõelumise teenust.

Kuna omame arvestatavat treileriparki ning transpordivahendeid, siis pakume tootmistegevuse kõrvale ka erivedusid.

 

Rocknord tutvustus

Rocknord OÜ põhitegevus on killustiku tootmine. Toodame tellijate karjäärides kruusast ja paekivist erinevaid killustiku fraktsioone purustamise teel.

Purustame ja sõelume karjäärides looduslikke kivimeid ning erinevatel objektidel ehitusjäätmeid (betoon, asfalt). Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset toodangut, propageerida taaskasutust ning teha seda kõike efektiivselt ja loodussäästlikult.

Sõelume liiva ja mulda, purustame betooni- ja asfaltbetooni jäätmeid taaskasutatavaks betoon- ja asfaltbetoonkillustikuks. Teenust osutame mobiilsete purustite ja sõeladega, mida on võimalik lühikese ajaga kohale tuua ning tööle seada.

Omame seadmete transpordiks vajalikku eritehnikat.

Kõrvalteenustena osutame eriveo teenuseid, vahendame killustikku ja täitematerjale ning anname rendile rasketehnikat.

Tehtud tööd

Vaata kõiki

Rocknord partnerid